Pribatutasun politika

Politika honen helburua da informazioa ematea lardizabal.eus zerbitzuaren erabiltzaile diren guztiei.

Zein da dokumentu honen xedea?

Dokumentu honen xedea da zure datu pertsonalen tratamenduei buruzko informazioa emateko betebeharra betetzea, hain zuzen ere, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 679/2016 Erregelamendua, zehazki, 2016ko apirilaren 27koa, hain zuzen ere, datu pertsonalen tratamenduari eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 679/2016 (EB) Erregelamendua, eta datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, hain zuzen ere.

Zein da tratamenduaren arduraduna?

Tratamenduaren arduraduna Zaldibiako Lardizabal Herri Eskola da.

Helbidea: Santa Fe Kalea 46A ZALDIBIA Gipuzkoa.

Posta elektronikoa idazkaritza@lardizabal.eus

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zer da tratamenduaren helburua?

• Eskatzen diguzun informazioa bidaltzeko kudeaketa,

Ez dago aurreikusita erabaki automatizatuak hartzea, emandako datu pertsonalak oinarri hartuta.

Baldin eta datuak adierazitakoez bestelako helburuetarako datuak tratatzeko baimena eskatuko zaizu.

Adierazitako helburuetarako tratatzen diren datu pertsonalen kategoriak honako hauek dira:

• Identifikazio-datuak: izena, abizenak, posta elektronikoa.

Webgunearen"kontaktua" atalaren edo beste komunikabide batzuen bidez bidalitako datuen tratamenduari buruzko informazioa:

• Zure kontsultei, informazio-eskaerei, iradokizunei, zalantzei edo erreklamazioei erantzuteko emandako datuak erabiliko ditugu.

Zure datuak erabiltzeko, zertan oinarritzen gara?

Honako hauetan oinarritzen gara:

• Emandako baimena.

Komunikazio komertzialak bidaltzean zure baimena jasoko dugu, edo dagoeneko kontratatu ditugunen antzeko zerbitzuei buruzko informazioa emango dizugu, eta edozein unetan adierazi ahal izango duzu ez duzula informazio komertzialik jaso nahi.

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak?

Zure datuak bildu diren helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira. Baita tratamenduaren ondoriozko erantzukizun eta betebeharrei erantzuteko ere.

Nori jakinarazten zaizkio zure datuak?

Hirugarrenei ez zaie datuen jakinarazpenik egingo, legezko betebeharra izan ezik.

Zein segurtasun-neurri bermatzen dira zure datuetan?

Tratamenduaren erantzuleak neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak hartuko ditu, ematen diren datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko, eta, horretarako, baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihestuko du.

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziak egitea.

Nola erabil ditzaket nire eskubideak?

Datuen babesari buruzko araudiak interesdunei edo datuen titularrei eskubideak ematen dizkie.

Pertsona interesatuei honako eskubide hauek ematen zaizkie:

• Sarbide-eskubidea: informazioa jasotzeko eskubidea, baldin eta datuak bere datuak tratatzen ari badira, egiten ari den tratamenduaren helburua, kasuan kasuko datu-kategoriak, hartzaileen hartzaileak edo kategoriak, kontserbatzeko epea eta datu horien jatorria.

• Zuzentzeko eskubidea: datu pertsonal zehaztugabeak edo osatu gabeak zuzentzeko eskubidea.

• Ezabatzeko eskubidea: datuak ezabatzeko eskubidea, honako kasu hauetan:

o Datuak jaso ziren xederako beharrezkoak ez direnean.

o Horien titularrak baimena kentzen duenean.

o Interesatuak tratamenduaren aurka egiten duenean.

o Legezko betebehar bat betetzean ezabatu behar direnean.

o Datuak informazio-gizarteko zerbitzu baten bidez lortu direnean, artikuluan xedatutakoaren arabera. Datuak babesteari buruzko Europako Araudiko 8. Artikuluaren 1. Atalarekin bat.

• Aurka egiteko eskubidea: interesdunaren onespenean oinarritutako tratamendu jakin bati aurka egiteko eskubidea.

• Mugaketa-eskubidea: datuen tratamenduaren muga lortzeko eskubidea, honako kasu hauetakoren bat denean:

  • Interesdunak datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean, enpresak epe jakin batean, enpresak horien zehaztasuna egiaztatu ahal izateko.
  • Tratamendua legez kontrakoa denean eta interesdunak datuak ezabatzeari uko egiten badio.
  • Baldin eta erakundeak jada ez baditu datuak jaso jasotako helburuetarako, baina interesdunak behar ditu erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo erreklamazioak defendatzeko.
  • Interesdunak tratamenduari uko egin badio, baldin eta egiaztatzen den bitartean erakundearen legezko arrazoiak interesdunaren gainetik nagusitzen badira.

Interesatuek aipatutako eskubideak baliatu ahal izango dituzte, eta idazki bat bidali Zaldibiako Lardizabal herri eskolari, Sante Fe kalean (Zaldibia), edo bestela, helbide honetara: idazkaritza@lardizabal.eus, zure eskaerarekin batera zure NANaren kopia bat edo zure nortasunaren egiaztagiria.

Era berean, interesdunek erreklamazioa aurkeztu dezakete Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan, idazki bidez, Jorge Juan, 6, 28001 (Madril) edo egoitza elektronikoaren bidez (www.agpd.es).