OKERRAK MARRAZTU

NAHI AL DUZU IRUDIMENAREKIN JOLASTU?

DISPARATEAK, EZINEZKOAK DIREN GERTAERAK IRUDIKATUZ, EDERKI ARITZEN GARA!