GELAZ GELA... ABEDEAREKIN JOLASTERA!

NOLA IDATZIKO ZENUKE ZURE IZENA?
ABEDEAREKIN JOLASEAN... ZENBAT GAUZA EGIN DITZAKEGUN...